Rasząg
 
Czy istnieją jeszcze dziewicze, pełne uroków miejsca, w których pobyt kojarzony może być tylko i wyłącznie z relaksem, wypoczynkiem i niezmąconym niczym, zbawiennym spokojem ducha? Oczywiście, że istnieją. Takim właśnie miejscem jest niezwykła, mazurska wieś Rasząg.
 
Rasząg – położenie
Rasząg to miejscowość usytuowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a dokładniej rzecz ujmując w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec. Nie zawsze jednak tak było. W okresie pomiędzy rokiem 1975, a rokiem 1998 wieś Rasząg zgodnie z podziałem administracyjnym należała do ówczesnego województwa olsztyńskiego. To jednak nie wszystko, bowiem w czasach jeszcze odleglejszych, ta pełna uroku miejscowość przynależała początkowo do terenu powiatu reszelskiego, zaś później zaliczana była do terenów powiatu biskupieckiego. Niewątpliwe do wartych przyjazdu oraz zobaczenia atrakcji regionu, zaliczyć należy jezioro Rasząg, nad którym naturalnie położona jest odznaczająca się dokładnie identyczną nazwą, wieś.
 
Historia wsi Rasząg
Historia wsi Rasząg to historia bogata, obfitująca w wiele wartych wspomnienia wydarzeń historycznych. Zacząć należy jednak od początku. Nazwa wsi nie zawsze brzmiała tak, jak w chwili obecnej. W roku 1609 obecny Rasząg zwany było bowiem Raschink, zaś w roku 1656 nosił on nazwę Raschung. Powstanie wsi Rasząg datowane jest na rok 569. Wtedy też ówczesny biskup warmiński – Stanisław Hozjusz zdecydował się na nadanie swojemu bratu Janowi Hozjuszowi, 60ciu włók ziemi podlegających pod prawo magdeburskie z zastrzeżeniem, iż ziemie te są z odmianą „ad utramque serum”, co według tamtejszego prawa oznaczało, iż do ich dziedziczenia uprawione są wszystkie dzieci Jana, nie tylko jego synowie, ale również jego córki. Następnie, inny już biskup, bo Teodor Andrzej Potocki zdecydował się na nadanie 12 włók boru znajdujących się pod wsią Rasząg do dyspozycji osób zamieszkujących królestwa pruskie, którzy jednak zdecydowali się na przeniesienie w omawiane okolice ze względu na doskwierające im, znaczące obciążenia podatkowe. Koniecznie należy dodać, że wszyscy wspomniani ludzie zdecydowali się również na przyjęcie wyznania katolickiego. Następnie, bo w roku 1783, wieś Rasząg liczyła sobie łącznie 30 domów. Wówczas tą urokliwą mieścinkę tworzył majątek szlachecki, folwark oraz część należąca do wsi, w której to właśnie mieściło się 30, wymienionych już powyżej, domów. Wraz z upływem kolejnych lat zmieniała się również liczba mieszkańców wsi Rasząg. W roku 1820 wieś liczyła sobie bowiem nieco mniej, bo 26 domów, lecz mieszkało tu 205 osób. W roku 1848 we wsi było 25 domów, a liczba mieszkańców wzrosła do 356 osób, z czego zdecydowana większość biegle posługiwała się już językiem polskim. W plebiscycie za Prusami Wschodnimi, mającym miejsce w roku 1920, oddanych została tu liczba 153 głosów, z czego za Polską wstawiło się 98 mieszkańców. W roku 1939, Rasząg zamieszkiwało już 607 osób. Naturalnie wspominając historię wsi Rasząg, nie sposób ominąć także kwestii poruszających temat oświaty. W roku 1827, cała szkoła znajdująca się w Raszągu liczyła sobie zaledwie 27 uczniów. Wtedy też językiem, w jakim odbywały się lekcje i jaki został powszechnie uznany za język nauczania, był język polski. Z czasem frekwencja uczniów rosła, by wreszcie w roku 1853 osiągnąć liczbę 84 uczniów. Wówczas jednak językiem, w jakim odbywać miały się lekcje, był język niemiecki, niemniej z całą pewnością warto zauważyć, że przedmiotu religii niezmiennie nauczano w języku polskim. Wówczas nauczania religii podjął się Antoni Kalinowski. W następnych latach, a dokładniej rzecz ujmując w okresie pomiędzy rokiem 1881, a rokiem 1883, nauczycielem w rasząskiej szkole był sam Jan Liszewski, a więc zaszczytny twórca „Gazety Olsztyńskiej”. Warto zauważyć, iż do zasług Jana Liszewskiego należy zaliczyć założenie w 1882 roku biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych. Nawet po wyjeździe Jana Liszewskiego biblioteczka wciąż trwała pozostając pod czujnym okiem oraz troskliwą opieką Antoniego Mazucha. W roku 1935, szkoła w Raszągu miała już 133 uczniów, a zajęcia aktywnie prowadziło aż trzech – co było dość znaczącą liczbą jak na ówczesne czasy – nauczycieli.
 
Rasząg – okoliczne atrakcje, czyli co warto zobaczyć odwiedzając mazurskie rejony
Z całą pewnością błędem byłoby stwierdzić, że wyłącznie na bogatej, pełnej zmian historii, kończą się atrakcje związane z tą uroczą, niezwykłą wsią. W Raszągu znajduje się bowiem kilka, wartych bliższego poznania atrakcji.
 
Kościół w Raszągu            Kościół w Raszągu
 
Kościół w Raszągu
Wśród takowych wyróżnić należy więc w pierwszej kolejności neo - romański kościół, który to został wybudowany w roku 1925. Do zbudowania tego sakralnego budynku w charakterze głównego budulca wykorzystany został najprawdziwszy… kamień polny. Neo - romańska budowla sakralna jest kościołem filialnym parafii ewangelickiej w Sorkwitach, przynależnej do diecezji mazurskiej. Na spragnionych przyrodniczych atrakcji turystów, w Raszągu czeka przepiękny, zabytkowy park dawnego założenia dworskiego. Ponadto, nie odchodząc zbytnio od zabytków sakralnych, warto wspomnieć o obecności dwóch zabytkowych kapliczek, których powstanie datowane jest na XIX wiek.
 
Rasząg to kolejna, znajdująca się na terenach dziewiczych Warmii i Mazur, niebagatelnej urody wieś. Swoje miejsce znajdą tu osoby zarówno spragnione wypoczynku i błogiego spokoju, jak i zapaleni miłośnicy historii. Przyjazd do Rasząga wiąże się więc z przeniesieniem w czasy odległe, jak i zaznaniem błogiego stanu relaksu – tak potrzebnego ludziom żyjącym w XXI wieku. Jeśli jednak ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, co do przyjazdu w okolice Rasząga, niech przekona go dziewicza, niepowtarzalna, mazurska przyroda. Wszak nie bez przyczyny zamieszkujący Rasząg ludzie powtarzają, że każdy, kto raz odwiedzi te niezwykle zakątki, będzie zmuszony tu wracać. A dlaczego? Ponieważ zostawił on tu… swoje serce.